Nodarbību grafiks

Nodarbību grafiks

2019/2020 sezonas nodarbību saraksts

 

1. Pieaugušo un jauniešu deju kursi ikvienam bez priekšzināšanām un vecuma ierobežojuma (otrdienās un ceturtdienās)

  • Otrdienās 20:20 – 21:35 ST programma
  • Ceturtdienās 20:20 – 21:35 LA programma

Maksa EUR 40 mēnesī no dejotāja
Uzņemšana 2019. gada 10., 12., 24. un 26. septembrī plkst. 20:20

 

2. Pieaugušo un jauniešu deju kursi ar nelielām priekšzināšanām (3 - 6 mēneši), bez vecuma ierobežojuma (pirmdienās)

  • Pirmdienās 20:30 – 22:00 ST un LA programmas
Maksa EUR 30 mēnesī no dejotāja
Uzņemšana 2019. gada 9., 16., un 30. septembrī plkst. 20:30

 

3. Pieaugušo un jauniešu deju kursi ikvienam bez priekšzināšanām un vecuma ierobežojuma (sestdienās)

  • Sestdienas 10:30 – 12:00 ST un LA programmas
Maksa EUR 30 mēnesī no dejotāja
Uzņemšana 2019. gada 28. septembrī un 5. oktobrī plkst. 10:30

 

4. Pieaugušie un seniori ar nelielu pieredzi hobby sacensībās

  • Otrdienas 17:45 – 19:15 ST programma
  • Trešdienās 18:00 – 19:30 LA programma
  • Ceturtdiena: 17:45 - 18:30 ST deju izdejošana, 18:45 - 19:30 LA deju izdejošana

Pieteikties pa tālruni 29403031 visu sezonas laiku.