Iekšējie kārtības noteikumi

Iekšējie kārtības noteikumi un pienākumi

I Vispārējie noteikumi

 1. Treniņprocess tiek realizēts regulārās kopējās (grupas) un individuālās nodarbībās, kā arī speciāli organizētos treniņciklos (treniņnometnēs un semināros).
 2. Kopējo nodarbību treneris realizē koleģiāli ar Skolas vadītāju izstrādātu, viņam uzticētās grupas  attīstības plānu un atbild par grupas vispārējo dejisko attīstības līmeni.
 3. Individuālo nodarbību skolotājs ir pāra Galvenais treneris, kura vadībā realizē pāra attīstības plānu. Galvenais treneris atbild par pāra dejošanas līmeņa paaugstināšanu, kā arī konkurētspējas nodrošināšanu sacensībās.
 4. Galvenā trenera izvēle ir katra pāra brīvas izvēles iespēja, to izdarot dejotāji publiski demonstrē uzticēšanos skolotājam kā profesionālim, kuram viņi uztic savu turpmākās attīstības procesu.

II Pienākumi

 1. Trenera pienākumi.
  1. Sniegt profesionālu palīdzību dejotājiem un viņu vecākiem sezonas plāna izstrādāšanā.
  2. Vadīt un kontrolēt pāra sezonas plāna realizēšanu.
  3. Individuālo nodarbību laikā attīstīt un paaugstināt dejiskās sagatavotības līmeni
  4. Noteikt dejotāju pārim nepieciešamo papildu deju nodarbību, patstāvīgās vingrināšanās un mājas darbu tēmas un apjomu.
  5. Noteikt dejotāju pārim nepieciešamās papildu nodarbības fiziskās un psiholoģiskās attīstības nodrošināšanai.
  6. Informēt pāri par individuālajām problēmām, kas rada šķēršļus pāra ātrākai attīstībai
  7. Palīdzēt noteikt un realizēt pārim izdevīgu un labvēlīgu sacensību izvēles taktiku.
  8. Iespēju robežās nodrošināt dejotāju pāra uzraudzīšanu un kosultēšanu sacensību laikā. Gadījumos, kad tas nav iespējams objektīvu apstākļu dēļ, norīkot citu treneri šī pienākuma pildīšanai.
  9. Informēt Skolas vadītāju un nepieciešamības gadījumā dejotāju vecākus, ja rodas problēmas ar sportiskās disciplīnas neievērošanu vai nepietiekamu dejotāju garīgās un fiziskās atdeves līmeni treniņnodarbībās.
 2. Dejotāja pienākumi.
  1. Rūpēties par ražīgam darbam nepieciešamām partnerattiecībām.
  2. Apmeklēt visas regulārās kopējās un individuālās treniņnodarbības, ieskaitot seminānodarbības pie viesskolotājiem.
  3. Pirms nodarbības radīt sevī dejošanas treniņam nepieciešamo psiholoģisko noskaņojumu.
  4. Pirms treniņa fiziski iesildīt savu augumu, sagatavojoties fiziskai slodzei.
  5. Godprātīgi un centīgi pildīt nodarbības laikā dotos uzdevumus un vingrinājumus, patstāvīgos vingrinājumus un mājas darbus.
  6. Izkopt fiziskās un sportā nepieciešamās psiholoģiskās īpašības.
  7. Finansiālo iespēju robežās izpildīt sezonas plānā iekļautās darbības.
  8. Ievērot Deju skolas treniņnodarbību Tērpu noteikumus.
  9. Ievērot personīgo higiēnu(paduses, zeķes, tīras drēbes)
  10. Saudzīgi apieties ar Deju skolas mantu, īrēto telpu inventāru un atbildēt par nodarītiem zaudējumiem apzinātas rīcības vai neuzmanības gadījumā.
 3. Vecāku pienākumi.
  1. Noslēgt ar Deju skolu sadarbības līgumu par deju apmācību ,vasaras semināra līgumu un godprātīgi aizpildīt pievienotās anketas.
  2. Sadarbībā ar Galveno treneri rūpēties par nopietnam treniņprocesam nepieciešamās motivācijas radīšanu savam bērnam.
  3. Sadarbībā ar partneres(a) vecākiem un Galveno treneri rūpēties par draudzīgu un savstarpēji respektējošu attiecību veidošanu pārī.
  4. Piedalīties sezonas plāna izstrādāšanā, kopīgi ar partneres(a) vecākiem nosakot līdzekļu apjomu tā finansēšanai.
  5. Skolas administrācijas noteiktajos termiņos izdarīt maksājumus saskaņā ar sezonas plānā paredzētajām darbībām.
  6. Informēt Skolas direktoru gadījumos, kad nav iespējams savlaicīgi izdarīt maksājumus.

III Tiesības

 1. Dejotājiem, vecākiem un treneriem ir tiesības savstarpēji brīvi paust domas par sava dejotāju pāra attīstības gaitu, psiholoģisko klimatu pārī, sasniegtajiem rezultātiem ar nolūku uzlabot iepriekš minētos procesus un sasniegumus.
 2. Kopējo nodarbību trenerim ir tiesības rīkot atklātas treniņnodarbības, uzaicinot tajās piedalīties dejotāju vecākus.
 3. Vecākiem ir tiesības atrasties deju zālē laikā, kad viņu bērniem notiek individuālās nodarbības, ja tas nemazina dejotāju uzmanību un koncentrēšanās spēju.

Treniņnodarbību tērpu noteikumi

Šo noteikumu ieviešana balstās uz nepieciešamību

 • Veidot dejotājos pareizu deju stila izpratni,
 • Deju nodarbību laikā trenerim ir jāredz dejotāja auguma forma, un tā atsevišķu daļu un muskuļu darbība.

I Standarta dejas

 1. Partneris
  1. Standarta deju kurpes.
  2. Gludinātas garās bikses.
  3. Pieguļošs krekls, pieļaujama arī veste.
  4. Deju stilam atbilstošs matu sakārtojums.
 2. Partnere
  1. Standarta deju kurpes.
  2. Svārki, garums pāri celim, paplatināta apakšdaļa.
  3. Pieguļoša tērpa augšdaļa.
  4. Deju stilam atbilstošs matu sakārtojums.

II Latīņamerikas dejas

 1. Partneris
  1. Latīņamerikas deju apavi.
  2. Garās bikses.
  3. Īpaši pieguļošs krekls vai T-krekls.
  4. Deju stilam atbilstošs matu sakārtojums.
 2. Partnere
  1. Latīņamerikas deju apavi
  2. Svārki īsi, virs ceļa, īsbikses (šorti), zeķubikses, īsa pieguļoša kleita ar akcentētu vidus daļu.
  3. Īpaši pieguļoša tērpa augšdaļa.
  4. Deju stilam atbilstošs matu sakārtojums- nedrīkst matus saņemt tikai astē.

III Horeogrāfijas, aerobikas, fiziskās sagatavošanas un psiholoģijas nodarbībās:

Nodarbību vadītāji nosaka tērpu noteikumus atbilstoši šo nodarbību veidam un stilam.

Šie noteikumi darbojas grupu nodarbībās, individuālajās nodarbībās, patstāvīgos treniņos un sacensībās mēģinājumu laikā.

Speciāli organizētās treniņnometnēs, kurās nodarbību ilgums ir ievērojami lielāks, treneris var noteikt zināmas atkāpes no šiem noteikumiem.