Uzņemšana sporta deju grupās


Bērnus no 4,5 gada vecuma - 6,5 gada vecumam fiziskās sagatavošanas un muzikalitātes attīstības grupā

  • Nodarbības pirmdienās no pl. 17:00 - 17:50
  • Nodarbības sestdienās no pl. 10:30 - 11:20

Pirmās 2 nodarbības bez maksas

Mēneša maksa EUR 40

  • Uzņemšana 2021. gada 6. septembrī plkst. 17:00 un 11. septembrī plkst. 10:30

Bērnus no 5 gada vecuma - 8 gada vecumam sporta deju iesācēju grupā

  • Nodarbības pirmdienās no pl. 17:00 - 17:50
  • Nodarbības sestdienās no pl. 10:30 - 11:20

Pirmās 2 nodarbības bez maksas

Mēneša maksa EUR 40

  • Uzņemšana 2021. gada 6. septembrī plkst. 17:00 un 11. septembrī plkst. 10:30

Iesācēju grupas un kvalifikācijas klašu sporta deju dejotājus bez vecuma ierobežojuma

Uzņemšana Rihtera deju skolā visu sezonas laiku piesakoties pa tālr. 29403031


Uzņemšana pieaugušo deju kursos


1. Pieaugušo un jauniešu deju kursi ikvienam bez priekšzināšanām un vecuma ierobežojuma

Nodarbības otrdienās (ST programma) un ceturtdienās (LA programma) no plkst. 20:15 - 21:30.
Maksa - EUR 40 mēnesī no dejotāja.

  • Uzņemšana 2021. gada 7. un 9. septembrī plkst. 20:30

2. Pieaugušo un jauniešu deju kursi ar nelielām priekšzināšanām (3 - 6 mēneši), bez vecuma ierobežojuma

Nodarbības pirmdienās no plkst. 20:30 - 21:45 (ST un LA programma)
Maksa EUR 30 mēnesī no dejotāja

  • Atsākam nodarbības 2021. gada 6. un 13. septembrī plkst. 20:30.

3. Pieaugušo un jauniešu deju kursi ikvienam bez priekšzināšanām un vecuma ierobežojuma (sestdienās)

Nodarbības sestdienās no pulkst. 11:30 - 13:00 (ST un LA programma)
Maksa EUR 30 mēnesī no dejotāja

  • Uzņemšana 2021. gada 2. un 9. oktobrī plkst. 11:30

4. Pieaugušie un seniori ar nelielu pieredzi hobby sacensībās

  • Pieteikties pa tālruni 29403031 visu sezonas laiku.

5. Kāzu dejas apmācība


Mēs piedāvājam

Jaunumi

Visi jaunumi

Mūsu partneri

Mūsu partneri