Uzņemšana sporta deju grupās

Rihtera deju skola aicina pieteikties:

Bērnus no 4,5 g.v. - 6,5 g.v. kustību un muzikalitātes attīstības grupās bērnu dārzos

  • Nodarbības pirmdienās un trešdienās b/d "Pūcīte"
  • Nodarbības otrdienās un piektdienās b/d Nr. 225

Bērnus no 5 g.v. - 8 g.v. sporta deju iesācēju grupā

Nodarbības pirmdienās (dejošana 16:45 - 18:00 un horeogrāfija 18:10 - 19:10) un trešdienās (dejošana 16:45 - 18:00)
Maksa - EUR 45 mēnesī

  • Uzņemšana 2018. gada septembrī: 10.09., 17.09., 24.09. plkst. 16:45
  • Uzņemšana 2018. gada oktobrī: 8.10., 22.10. plkst. 16:45

Iesācēju grupas un kvalifikācijas klašu sporta deju dejotājus bez vecuma ierobežojuma

Uzņemšana Rihtera deju skolā visu sezonas laiku piesakoties pa tālr. 29403031

Uzņemšana pieaugušo deju kursos

1. Pieaugušo un jauniešu deju kursi ikvienam bez priekšzināšanām un vecuma ierobežojuma

Nodarbības pirmdienās (ST programma) un trešdienās (LA programma) no plkst. 20:30 - 21:45.
Maksa - EUR 40 mēnesī no dejotāja.

  • Uzņemšana 2018. gada 12. un 17. septembrī plkst. 20:30

2. Pieaugušo un jauniešu deju kursi ar nelielām priekšzināšanām (3 - 6 mēneši), bez vecuma ierobežojuma

Nodarbības ceturtdienās no plkst. 20:30 - 22:00 (ST un LA programma)
Maksa EUR 30 mēnesī no dejotāja

  • Uzņemšana 2018. gada 13. un 20. septembrī pulkst. 20:30

3. Pieaugušo un jauniešu deju kursi ikvienam bez priekšzināšanām un vecuma ierobežojuma (sestdienās)

Nodarbības sestdienās no pulkst. 10:00 - 11:30 (ST un LA programma)
Maksa EUR 30 mēnesī no dejotāja

  • Uzņemšana 2018. gada 29. septembrī un 6. oktobrī pulkst. 10:00

4. Pieaugušie un seniori ar nelielu pieredzi hobby sacensībās

  • Pieteikties pa tālruni 29403031 visu sezonas laiku.

5. Kāzu dejas apmācība

Mēs piedāvājam

Jaunumi

Visi jaunumi

Mūsu partneri

Mūsu partneri