Uzņemšana sporta deju grupās


Bērnus no 4,5 gada vecuma - 6,5 gada vecumam fiziskās sagatavošanas un muzikalitātes attīstības grupā

 • Nodarbības pirmdienās no pl. 17:00 - 17:50
 • Nodarbības sestdienās no pl. 10:30 - 11:20

Pirmās 2 nodarbības bez maksas

Mēneša maksa EUR 50.00

 • Uzņemšana 2022. gada 5. septembrī pl. 17:00 un 10. septembrī pl. 10:30

Bērnus no 5 gada vecuma - 8 gada vecumam sporta deju iesācēju grupā

 • Nodarbības pirmdienās no pl. 17:00 - 17:50
 • Nodarbības sestdienās no pl. 10:30 - 11:20

Pirmās 2 nodarbības bez maksas

Mēneša maksa EUR 50.00

 • Uzņemšana 2022. gada 5. septembrī pl. 17:00 un 10. septembrī pl. 10:30

Iesācēju grupas un kvalifikācijas klašu sporta deju dejotājus bez vecuma ierobežojuma

Uzņemšana Rihtera deju skolā visu sezonas laiku piesakoties pa tālr. 29403031


Uzņemšana pieaugušo deju kursos


1. Pieaugušo un jauniešu deju kursi ikvienam bez priekšzināšanām un vecuma ierobežojuma

Nodarbības otrdienās (ST programma) un ceturtdienās (LA programma) no plkst. 20:15 - 21:30.
Maksa - EUR 45.00 mēnesī no dejotāja.

 • Uzņemšana 2022. gada 6. septembrī un 8. septembrī pl. 20:15

2. Pieaugušo un jauniešu deju kursi ar nelielām priekšzināšanām (3 - 6 mēneši), bez vecuma ierobežojuma

Nodarbības pirmdienās no plkst. 20:30 - 21:45 (ST un LA programma)
Maksa EUR 35.00 mēnesī no dejotāja

 • Uzņemšana 2022. gada 5. septembrī un 12. septembrī pl. 20:30

3. Pieaugušo un jauniešu deju kursi ikvienam bez priekšzināšanām un vecuma ierobežojuma (sestdienās)

Nodarbības sestdienās no pulkst. 11:30 - 13:00 (ST un LA programma)
Maksa EUR 35.00 mēnesī no dejotāja

 • Uzņemšana 2022. gada 24. septembrī un 1. oktobrī pl. 11:30
 • Uzņemšana 2022. gada 22. oktobrī pl. 11:30

4. Pieaugušie un seniori ar nelielu pieredzi hobby sacensībās

 • Pieteikties pa tālruni 29403031 visu sezonas laiku.

5. Kāzu dejas apmācība


Mēs piedāvājam

Jaunumi

Visi jaunumi

Mūsu partneri

Mūsu partneri