Sacensību dalībnieku iedalījums kvalifikācijas klasēs

Sacensību dalībnieku iedalījums kvalifikācijas klasēs

Sporta deju sacencību dalīnieki tiek iedalīti šādās kvalifikācijas klasēs:

 • Iesācēji 1. līmenis
 • Iesācēji 2. līmenis
 • Iesācēji 3. līmenis
 • E4
 • E6
 • D
 • C
 • B
 • A
 • S

Vecuma grupām atbilstošas kvalifikācijas klases

Bērni-I E-4 E-6 D
Bērni-II E-4 E-6 D C
Juniori-I E-4 E-6 D C B
Juniori-II E-4 E-6 D C B A
Jaunieši E-4 E-6 D C B A S
Pieaugušie E-4 E-6 D C B A S
Seniori E-4 E-6 D C B A S

 

Dejotāju pāreja uz nākošo kvalifikācijas klasi

Pāra piederību kvalifikācijas klasei nosaka pēc partnera starta grāmatiņas.

Piederību "Iesācēju" grupai nosaka treneris.

Pāreju no III līmeņa uz "E-4" kvalifikācijas klasi nosaka ieraksts starta grāmatiņā par piedalīšanos "E-4" kvalifikācijas klases vai 4 deju (W-Q-Ch-J) sacensībās bez norādes uz kvalifikācijas klasi vai iegūstot 10 kvalifikācijas punktus 2.-3. līmeņa sacensībās, kurās piedalās vismaz 10 dejotāju pāri. Pēc saņemtā vērtējuma un galvenā tiesneša lēmuma sacensību dalībnieki tiek iedalīti trīs vietās, par pirmo vietu saņemot 2 punktus, par otro vietu 1 punkts, trešā vieta 0 punkti. Dejotājam vienās sacensībās ieskaita vienu, labāko rezultātu.

Pāreja no "E-4" uz "E-6" un no "E-6" uz "D" kvalifikācijas klasi notiek:

 • a) pēc trenera lēmuma, kas fiksēts starta grāmatiņā;
 • b) apvienotā programmā iegūstot 60 punktus;
 • c) iegūstot 60 punktu kopsummu par ST un LA deju programmām.

Pārejai no "D" uz "C" kvalifikācijas klasi nepieciešams iegūt:

 • 54 kvalifikācijas punktus apvienotā programmā,
 • 54 kvalifikācijas punktu kopsummu ST un LA programmās,
 • 36 kvalifikācijas punktus ST dejās,
 • 36 kvalifikācijas punktus LA dejās,
 • 54 kvalifikācijas punktu kopsummu apvienotā programmā un ST programmā,
 • 54 kvalifikācijas punktu kopsummu apvienotā programmā un LA programmā.

Sākot ar "C" kvalifikācijas klasi, dejotājs pāriet uz nākošo klasi katrā deju programmā atsevišķi, iegūstot 36 punktus vai 36 punktus 10dejās. Pāreju uz augstāku kvalifikācijas klasi 10 dejās notiek arī, ja savākti 36 punkti ST un LA dejās.

Kvalifikācijas punktus aprēķina pēc tabulas:

Pāu sk. / Vieta 1-2 3-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29-32 33-35 36-38 39-42 43-45 46-48 49-52 53-55 56-58 59-62
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 1 1 2 2 2 4 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15
7 1 1 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13
9 1 1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12
10 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11
11 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11
12 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10
13 1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10
14 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9
15 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9
16 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8
17 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8
18 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 6 7
19 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7
20 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 6
21 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6
22 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5
23 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 5
24 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4
25 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4
26 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
27 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
28 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
29 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 1 1 1 1 1 1 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1 1
37 1 1 1 1 1 1 1 1