Filozofija

Filozofija

Mērķi un uzdevumi

Treneris, darba procesā ar dejotāju, realizē sekojošus dejotāju attīstības virzienus nolūkā sasniegt primāro mērķi - izveidot vispusīgi un harmoniski attīstītu dejotāju:

 1. dejas tehnikas attīstība,
 2. auguma vispusīga fiziska attīstība,
 3. psiholoģiska izglītošana un pilnveidošana,
 4. sportisko īpašību attīstība,
 5. muzikalitātes attīstība,
 6. aktiermeistarības attīstība.

Pēc primārā mērķa pilnīgas vai daļējas sasniegšanas trenera uzdevums kopā ar dejotājiem ir:

 1. izvirzīt reālus un konkrētus sportiskus mērķus,
 2. plānot un vadīt dejotāju pāra darbību izvirzīto mērķu sasniegšanai

Iespaids, kādu dejotāju pāra priekšnesums ir atstājis uz deju speciālistiem - tiesnešiem, dod konkrētu šo sacensību rezultātu.

Rezultātu var uzlabot tikai un vienīgi kopīgā darbā paaugstinot dejotāju meistarības līmeni.

Prioritārās vērtības:

 1. Partneres un partnera savstarpējo attiecību kvalitāte, ko nosaka vīrieša un sievietes loma pārī, vienlaicīgi akcentējot savstarpējo uzticēšanos un koleģialitāti kopēju darbu veicot.
 2. Dejotāja un trenera savstarpējo attiecību kvalitāte, kuru nosaka dejotāja uzticēšanās savam trenerim kā profesionālam speciālistam, trenera personīga un profesionāla ieinteresētība dejotāja meistarības izaugsmē.
 3. Dejotāju, vecāku un trenera savstarpējo attiecību kvalitāte, kuru nosaka trenera uzdevums dejotāju meistarības izaugsmes nodrošināšanā un vecāku līdzdalība šajā procesā, pusēm pildot savus pienākumus un realizējot savas tiesības.
 4. Kolektīva dalībnieku kopēja plānota un regulāra darbība mūsdienu sporta deju attīstības līmeni veidojošas informācijas iegūšanā no vadošajiem starptautiskā līmeņa speciālistiem – viesskolotāju semināra nodarbībās.
 5. Sapratne par to, ka ikviena dejotāju pāra meistarības paaugstināšanas pamatā pirmām kārtām ir katra dejotāja individuāla fiziska, dejiska un psiholoģiska attīstība.
 6. Sapratne par to, ka augstu rezultātu sasniegšanai ir nepieciešams stabils, ilgstošs un dinamisks attīstības process nemainīgā Komandas (Partneris, Partnere, Galvenais Treneris, Vecāki) sastāvā.