Sacensību dalībnieku iedalījums vecuma grupās

Sacensību dalībnieku iedalījums vecuma grupās

Pāru piederību vecuma grupai nosaka pēc vecākā pārī, ņemot vērā tā dzimšanas gadu.

Bērni-I 9 g. veci un jaunāki
Bērni-II 10-11 g. veci
Juniori-I 12-13 g. veci
Juniori-II 14-15 g. veci
Jaunieši 16-18 g. veci
Jaunieši U21 16-20 g. veci
Pieaugušie 19 g. un vecāki
Pieaugušie II 25 g. un vecāki
Seniori I Vienam no partneriem vismaz 30, otram 35 g. un vecāki
Seniori II Vienam no partneriem vismaz 40, otram 45 g. un vecāki
Seniori III Vienam no partneriem vismaz 50, otram 55 g. un vecāki
Seniori IV Vienam no partneriem vismaz 60, otram 65 g. un vecāki

Pāris nedrīkst piedalīties jaunāku vai vecāku dejotāju grupas sacensībās.