Vecākiem

Vecākiem

Maksāšanas kārtība par nodarbībām:

 1. Nodarbības jāapmeklē regulāri un jāmaksā pilna mēneša maksa, kas līgumā noteikta neatkarīgi no nodarbību apmeklējuma. Došanās uz laukiem, ārzemēm, kūrortiem, slēpot, klases vakari, teātris u.tml. kavējumi nav attaisnojums nemaksāšanai.
 2. Tiek attaisnoti kavējumi tikai slimības dēļ, ja tiek uzrādīta ārsta zīme un ja slimo ilgāk par 2 nedēļām. Maksa tiek pārrēķināta un ieskaitīta nākamā mēneša maksā.
 3. Lūgums neizdomāt savus aprēķinus, bet ievērot RDS noteikto kārtību.
 4. Par nodarbībām jāmaksā līdz kārtējā mēneša 5. datumam.
 5. Veicot maksājumus uz skolas kontu bankā, pamatojumā jānorāda dejotāja vārds, uzvārds, dzimšanas gads un laika periods.
 6. Ja maksājumi tiek kavēti, skolai ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
 7. Ja no vienas ģimenes dejo 2 vai vairāk dejotāji, deju skola piemēro atlaidi 10% ikmēneša skolas maksai.
 8. Viens no visefektīvākajiem ar ātrāko gala rezultātu ir individuālo nodarbību apmeklējums. Cena no EUR 20.00 līdz EUR 30.00. Maksājumu veic uzreiz pēc nodarbības.

Noderīga informācija:

 1. Vecākiem/ dejotāju likumiskiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties,lai dejotājs neapmeklē treniņu nodarbības,ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes
 2. Atcerēties par principiem:
  1. higiēna,roku mazgāšana,dezinfecēšana,
  2. personas veselības stāvokļa uzraudzība,
  3. tiek izmantots tikai personīgais inventārs (dzeramā pudele,vingrošanas tepiķītis) neko neatstāt skolas ģērbtuvēs.
  4. vecāki /dejotāju likumiskie pārstāvji neuzturas skolas telpās,
  5. nepieļaut,ka deju skolā atrodas persona,kura atbilst personu grupām,kam jāievēro izolācija,pašizolācijā vai mājas karantīnā,kā arī personas ar elpceļu infekcijas pazīmēm,
  6. sacensībās jāievēro LSDF noteiktās prasības,iekšējās kārtības noteikumi īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid 19 infekcijas izplatības novēršanā (drūzmēšanās ģērbtuvēs,rezultātu apskatē,reģistrācijā, biļešu iegādē,distances ievērošanā, dezinfekcija,telpu platības ierobežojumu ievērošana)
 3. Attīstību motivējošs faktors bērniem ir iespēja uzstāties (deju skatēs, iesācēja 1., 2., 3. līmeņa sacensībās). Ja viens no pāra dejotājiem nepiedalās, arī otrs dejotājs pasākumā nevar piepiedalīties (Iepazīstiet sava bērna pāra vecākus!).
 4. Augusta mēnesis Rihtera deju skolā visām sporta deju grupām ir spraiga darba laiks. Šis ir jaunās deju sezonas sagatavošanās un meistarības līmeņa celšanas periods. Sacensību sezona ir no septembra – maijam ar īpašu intensitāti janvārī, februārī, martā, kad gatavojamies valsts čempionātiem. Atvaļinājumiem kopā ar bērniem lūdzam izmantot vasaras pirmos mēnešus vai ziemas brīvlaiku.
 5. Visiem dejotājiem sākot no E4 kvalifikācijas klases jāiziet sporta medicīnas tests, Valsts sporta medicīnas centrā, Vienības gatvē 45, Rīgā BKUS