Vecākiem

Vecākiem

Maksāšanas kārtība par nodarbībām:

 1. Nodarbības jāapmeklē regulāri un jāmaksā pilna mēneša maksa, kas līgumā noteikta neatkarīgi no nodarbību apmeklējuma. Došanās uz laukiem, ārzemēm, kūrortiem, slēpot, klases vakari, teātris u.tml. kavējumi nav attaisnojums nemaksāšanai.
 2. Tiek attaisnoti kavējumi tikai slimības dēļ, ja tiek uzrādīta ārsta zīme un ja slimo ilgāk par 2 nedēļām. Maksa tiek pārrēķināta un ieskaitīta nākamā mēneša maksā.
 3. Lūgums neizdomāt savus aprēķinus, bet ievērot RDS noteikto kārtību.
 4. Par nodarbībām jāmaksā līdz kārtējā mēneša 5. datumam.
 5. Veicot maksājumus uz skolas kontu bankā, pamatojumā jānorāda dejotāja vārds, uzvārds, dzimšanas gads un laika periods.
 6. Ja maksājumi tiek kavēti, skolai ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
 7. Ja no vienas ģimenes dejo 2 vai vairāk dejotāji, deju skola piemēro atlaidi 10% ikmēneša skolas maksai.
 8. Viens no visefektīvākajiem ar ātrāko gala rezultātu ir individuālo nodarbību apmeklējums. Cena no EUR 20.00 līdz EUR 25.00. Maksājumu veic uzreiz pēc nodarbības.

Noderīga informācija:

 1. Attīstību motivējošs faktors bērniem ir iespēja uzstāties (deju skatēs, iesācēja 1., 2., 3. līmeņa sacensībās). Ja viens no pāra dejotājiem nepiedalās, arī otrs dejotājs pasākumā nevar piepiedalīties (Iepazīstiet sava bērna pāra vecākus!).
 2. Rihtera deju skolā 2018/2019 māc.g
  - Rudens brīvlaikā no 26.10.18. - 27.10.18. treniņnometne, piedalās visa 1. grupa;
  - 22.12.18. Deju skolas saviesīgs pasākums kopā ar vecākiem - Ziemassvētku balle;
  - Ziemas brīvlaiks visiem dejotājiem no 23.12.18. - 02.01.19.;
  - Ziemas brīvlaikā no 04.01.19. - 05.01.19. treniņnometne, piedalās visa 1. grupa;
  - Pavasara brīvlaiks tikai dejotājiem, kuriem nav sacensības 22.03.2019/24.03.2019;
  - Vasaras brīvlaiks no 27.05.19. - 03.07.19.;
  - Izbraukuma nometne no 06.08.2019;
 3. Augusta mēnesis Rihtera deju skolā visām sporta deju grupām ir spraiga darba laiks. Šis ir jaunās deju sezonas sagatavošanās un meistarības līmeņa celšanas periods. Sacensību sezona ir no septembra – maijam ar īpašu intensitāti janvārī, februārī, martā, kad gatavojamies valsts čempionātiem. Atvaļinājumiem kopā ar bērniem lūdzam izmantot vasaras pirmos mēnešus vai ziemas brīvlaiku.
 4. Visiem dejotājiem sākot no E4 kvalifikācijas klases jāiziet sporta medicīnas tests, Valsts sporta medicīnas centrā, Raiņa bulvāris 27, Rīgā.